Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

Din Sfintii Parinti

There are no translations available.

Din Sfinții Părinți

 

Norme de redactare a textelor patristice

 

StTeol 1/2005
Tomosul Sinodului Constantinopolitan din mai–august 1351–principalul text oficial al dogmei energiilor necreate. Traducere de diac. Ioan I Ică jr. 

StTeol 2/2005
Sfântul GRIGORIE de Nazianz, Cuvântarea a XV-a. în cinstea Macabeilor. Mărturisirea credinței în viața Bisericii. Comentariu Teologic. Traducere și introducere de Lect. Dr. Vasile CRISTESCU

StTeol 3/2005
Sfântul IOAN GURÅ DE AUR, Comentariu la Epistola 1 Corinteni. Traducere de Pr. prof. dr. Constantin Coman

StTeol 1/2006
SFÂNTUL IOAN GURÅ DE AUR, Comentariu la Evanghelia după Ioan. Omiliile I și a II-a. Traducere şi note de Asist. drd. Sabin PREDA

StTeol 2/2006
SFÂNTUL IOAN GURÅ DE AUR, Comentariu la Evanghelia după ioan. Omilia a III-a. Traducere şi note de Asist. drd. Sabin PREDA

StTeol 3/2006
Tomosul Sinodului Constantinopolitan din 1285 – Precizarea pnevmatologiei ortodoxe şi replica ortodoxă la învăţătura despre Filioque. Traducere de Arhid. prof. dr. Ioan I. ICĂ jr

StTeol 4/2006
SFÂNTUL IOAN GURÅ DE AUR, Comentariu la Evanghelia după Ioan. Omilia a IV-a. Traducere şi note de Asist. drd. Sabin PREDA

StTeol 1/2007
Sf. IOAN GURÅ DE AUR, Scrisoare către o tânără văduvă. Traducere din limba greacă de
Asist. drd. Cristina ROGOBETE

StTeol 2/2007
Sf. IOAN GURÅ DE AUR, Despre iubire. Traducere din lb. greacă de Octavian GORDON

StTeol 3/2007
Sf. IOAN GURÅ DE AUR, Comentariu la Evanghelia după Ioan. Omilia a V-a. Traducere şi note de Sabin PREDA

StTeol 4/2007
Sf. IOAN GURÅ DE AUR, Despre educaţie. Trad. din lb. greacă de Dumitru FECIORU, Constantin GEORGESCU

StTeol 1/2008
Sf. IOAN GURÅ DE AUR, Tâlcuiri la Psalmi. Trad. din lb. greacă de Alexandru MIHĂILĂ şi Sabin PREDA

StTeol 2/2008
Fer. AUGUSTIN, Predică despre căderea Romei. Trad. din lb. latină şi note explicative de Corneliu CLOP

StTeol 3/2008
Sf. ROMAN MELODUL, Luna lui Iulie în douăzeci de zile. Condac la pomenirea Sfântului Prooroc Ilie. Trad. din lb. greacă şi note explicative de Sabin PREDA

StTeol 4/2008
Sf. PAULINUS de Nola, Carmen XVII. Trad. din lb. latină de Traian DIACONESCU

StTeol 1/2009
Sf. GRIGORIE de Nazianz, Epistole către sf. Vasile cel Mare. Trad. din lb. greacă de Alexandru MIHĂILĂ

StTeol 2/2009
Patriarhul CALIST al Constantinopolului, Viaţa Sf. Grigorie Sinaitul. Trad. din lb. paleoslavă de Dragoş ŞESAN, note şi comparare cu textul grecesc de Adrian MARINESCU

StTeol 3/2009
Sfântul GRIGORIE TEOLOGUL, Cuvântarea a XII-a. Trad. de Simona RODINA, revizuită de Dan SLUŞANSCHI şi Bogdan TĂTARU-CAZABAN, introd. şi note de Bogdan TĂTARU-CAZABAN

StTeol 4/2009
Sfântul FOTIE, Patriarhul Constantinopolului, Omilia a X-a. Traducere din lb. greacă de Oana COMAN

StTeol 1/2010,
FILOTEI Kokkinos, Patriarh al Constantinopolului, Cuvântare a Patriarhului Filotei întru lauda marilor ierarhi şi învăţători a toată lumea, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Traducere din lb. greacă de Ovidiu POP-BRÂNCUŞ

StTeol 2/2010
FERICITUL IERONIM, Epistola 57 către Pammachius. Despre cel mai bun mod de a traduce. Introd. şi trad. din lb. latină de Constantin RĂCHITĂ

StTeol 3/2010
SF. MAXIM MÅRTURISITORUL, Tâlcuire la Psalmul LIX, Traducere din lb. greacă, introd. şi note de Marius PORTARU

StTeol 1/2011
Sfântul EPIFANIE AL SALAMINEI, Omilie la botezul Domnului. Trad. din lb. coptă şi studiu introductiv Ionuţ Daniel BĂNCILĂ

StTeol 2/2011
Sfântul GRIGORIE TEOLOGUL, Cuvântarea a XVI-a. Trad. din lb. greacă veche de Octavian GORDON, revizuită de Dan SLUŞANSCHI, introd. şi note de Octavian GORDON

StTeol 3/2011
Sfântul GRIGORIE TEOLOGUL, Cuvântarea a XVII-a, către cetăţenii înfricoşaţi ai Nazianzului şi către arhontele mânios. Trad. din lb. greacă veche Octavian GORDON

StTeol 4/2011
Sfântul VASILE CEL MARE, Autentic şi verosimil. Două omilii (pseudo-)basiliene: Omilie rostită în Lakiza. Omilie de alinare pentru cel bolnav. Notă introductivă şi trad. din lb. greacă veche Constantin GEORGESCU

StTeol 2/2012
Sfântul GRIGORIE TEOLOGUL, Cuvântarea I la Sfintele Paşti şi despre zăbovire. Trad., introd. şi note Adrian MARINESCU

StTeol 3/2012
Patriarhul FILOTEI KOKKINOS al Constantinopolului, Cuvântare întru preamărirea Cinstitei şi de Viaţă Dătătoarei Cruci. Despre poruncile Domnului nostru Iisus Hristos. Rânduiala ierodiaconiei. Trad., introd. şi note Ovidiu POP-BRÂNCUŞ

StTeol 4/2012
Fericitul AUGUSTIN, Arta demonilor de a prezice viitorul. Notă introductivă, trad. din lb. latină şi note explicative de Corneliu CLOP

StTeol 3/2013, pp. 183-201
Sf. IOAN GURÅ DE AUR, Omilia a XX-a din Comentariul la Epistola către Efeseni. Nota trad., trad. şi note de Isabela STOIAN

StTeol 4/2013, pp. 261-281
Sfântul GRIGORIE DE NYSSA, Encomion al Sfântului Grigorie, episcopal Nyssei, [rostit în cinstea] fratelui său, Sfântul Vasile, arhiepiscopul Cezareei Capadociei. trad. din lb. greacă veche, introducere şi note de Pr. Adrian PODARU