Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

Păr. Dumitru Stăniloae - Bibliografie în date și imagini

There are no translations available.

O caracteristică a activității teologice a Părintelui Stăniloae este nu numai aceea că a redactat și tipărit o operă vastă, ci și faptul că despre el s-a scris și se scrie mult, gândirea sa devenind un important izvor de inspirație și aprofundare pentru teologii de după el. Iar acest lucru se petrece nu doar la nivelul spațiului românesc, ci la unul mult mai amplu, o importantă literatură care îl privește existând astăzi în limbile germană, engleză, franceză și neo-greacă. În portretul scurt pe care încercăm să îl schițăm în această pagină electronică, ilustrăm o parte din acest aspect al vieții sale cu ajutorul imaginilor și datelor care privesc respectivele lucrări publicate până în momentul de față.


Lucrări de autor:

Spiritualitate și comuniune în Liturghia ortodoxă, Ed. Mitropoliei Craiovei, Craiova, 1986.
Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991.
Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos, Ed. Centrului Mitropolitan Sibiu, Sibiu, 1991.
Spiritualitatea ortodoxă. Ascetica și mistica, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1992.
Reflexii despre spiritualitatea poporului român, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1992.
Din istoria isihasmului în Ortodoxia Română, Ed. Scripta, București, 1992.
Trăirea lui Dumnezeu în Ortodoxie, prefață de Pr. Ilie Moldovan, antologie, studiu introductiv și note de Sandu Frunză, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1993.
Poziția domnului Lucian Blaga față de creștinism și Ortodoxie, Ed. Paideia, București, 1993.
Viața și învățătura Sfântului Grigorie Palama, Ed. Scripta, București, 1993.
Ascetică și mistică creștină sau teologia vieții spirituale, Ed. Cărții de știință, Cluj, 1993.
Iisus Hristos lumina lumii și îndumnezeitorul omului, Ed. Anastasia, București, 1993.
Iisus Hristos sau restaurarea omului, Ed. Omniscop, Craiova, 1993.
Poziția domnului Lucian Blaga față de creștinism și ortodoxie, Ed. Paideia, București, 1997.
Ortodoxie și românism, Ed. Albatros, București, 1998.
O teologie a icoanei, postfață Adrian Matei Alexandrescu, volum îngrijit de Ștefan Ionescu-Berechet, Ed. Fundației Anastasia, București, 2005.

 

Antologii de text:

– Ignatie Monahul (ed.), Cuvinte spre zidire. Din spiritualitatea filocalică a Părintelui Stăniloae, editată de Sf. Mânăstire Frăsinei, 1995.
– Pr. Dumitru Stăniloae, Iubirea creștină, selecția textelor și postfață Sandu Frunză, Ed. Porto-Franco, Galați, 1993.
– Liviu Petcu, Gabriel Herea (eds.), Lumina din inimi. Spiritualitate isihastă în traducerea și tâlcuirea Părintelui Stăniloe, Ed. Trinitas, Iași, 2003.


Traduceri/texte în limbă străină:

Die Eucharistie als Quelle des geistlichen Lebens, Luthe Verlag, Köln, 1979.
Theology and the Church, translated bz Robert Barringer, foreword by John Meyendorff, St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, New York, 1980.
Ἡ Νίκη τοῦ Σταυροῦ, μετάφραση Λάμπρος Ψώμας, ἐπίμετρο π. Α.Μ. Ολτσιν, π. Κωνσταντίνος Κόμαν, Μαΐστρος, Ἀθήνα, 2010.
– 
Η περι Θεού ορθόδοξη χριστιανική διαδσκαλία, trad. Pr. Constantin Coman, George Papaeftimiou, Εκδόσεις Αρμός, 2011, 337pp. (continuarea trad. din vol. I al Dogmaticii)

 

Interviuri:

– M.-A. Costa de Beauregard, Dumitru Stăniloae. „Ose comprendre que Je t’aime”. Témoins spirituels d’aujourd’hui, Les Éditions du Cerf, Paris, 1983 (varianta în limba română: M. Costa de Beauregard, Dumitru Stăniloae. Mică dogmatică vorbită. Dialoguri la Cernica, Ed. Deisis, Sibiu, 1995).
7 dimineți cu Părintele Stăniloae. Convorbiri realizate de Sorin Dumitrescu, Ed. Anastasia, București, 1992.

 

Traduceri din Sfinții Părinți și scholii:

Μυσταγωγία τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογίοτυ, εἰσαγωγή – σχολία πρωτοπρ. Δημήτριος Στανιλοαε, μετάφραση Ιγνάτιος Σκαλής, Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήναι, 31989 (11973, 21989).
– Ἁγίου Μαξίμου Ὁμολογήτου, Φιλοσοφικὰ καὶ θεολογικὰ Ἑρωτήματα, εἰσαγωγή – σχολία πρωτοπρ. Δημήτριος Στανιλοαε, μετάφραση Ιγνάτιος Σκαλής, Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήναι, 21990 (11978).
Cele 5 cuvântări teologice ale celui între Sfinți Părintelui nostru Grigorie de Nazianz, Ed. Anastasia, București, 1993.
– Sf. Dionisie Areopagitul, Opere complete, Ed. Paideia, București, 1996.
– Sf. Maxim Mărturisitorul, Mystagogia. Cosmosul și sufletul. Chipuri ale Bisericii, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2000.

 

Bio-bibliografii:

Bibliografia Părintelui Academician Profesor Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1993.
– Gheorghe F. Anghelescu, Părintele Dumitru Stăniloae – promotor și exeget al gândirii patristice, Ed. Trinitas, Iași, 1998.
– Lidia Ionescu Stăniloae, „Lumina faptei din lumina cuvântului”. Împreună cu tatăl meu, Dumitru Stăniloae, Ed. Humanitas, București, 12000.
– Virginia Popa, Părintele Dumitru Stăniloae. Bio-bibliografie, Ed. Trinitas, Iași, 2004.
– Lidia Stăniloae, Memoriile unui fugar, Ed. Humanitas, București, 2009.

 

Volume omagiale:

– Diac. Ioan I. Ică jr., Persoană și comuniune. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Academician Dumitru Stăniloae la împlinirea vârstei de 90 de ani, Editura și tiparul Arhiepiscopiei ortodoxe Sibiu, Sibiu, 1993.
Părintele Dumitru Stăniloae în conștiința contemporanilor. Mărturii, evocări, amintiri, Ed. Trinitas, Iași, 2003.
– Teodor Baconsky, Bogdan Tătaru-Cazaban (eds.), Dumitru Stăniloae sau paradoxul teologiei, Ed. Anastasia, București, 2003.

 

Congrese:

– IPS Laurențiu Streza, Jürgen Henkel, Gheorghe F. Anghelescu (eds.), Dumitru Stăniloae (1903-1993). Teologie românească de dimensiune europeană, Ed. Schiller, Sibiu, 2007.

 

Lucrări cu privire la Păr. Dumitru Stăniloae și teologia sa:

– Pr. Constantin Coman, Ὁ θεολόγος τῆς θείας ἀγάπης. Ἑρμηνευτικὴ προσπάθεια στὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ π. Δημητρίου Στανιλόαε, Ἐκδόσεις Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη, f.a.
– Sandu Frunză, O antropologie mistică, Ed. Omniscop, Craiova, 1996.
– Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης, Ἡ συμβολὴ τοῦ π. Δημιτρίου Στανιλόαε στὴ μελέτη τῶν λειτουργικῶν θεμάτων, Άθήνα, 1997.
– Maciej Bielawski, Părintele Dumitru Stăniloae, o viziune filocalică despre lume, trad. și cuvânt înainte Diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1998.
– Emil Bartoș, Conceptul de îndumnezeire în teologia lui Dumitru Stăniloae, Ed. Cartea Creștină, Oradea, 2002.
– Pr. Ioan C. Teșu, Lumea, rugăciunea și asceza în teologia Părintelui Stăniloae, Ed. Trinitas, Iași, 2003.
Evêque Joachim Giosanu, La Déification de l’homme d’après la pensée du Père Dumitru Staniloaë, Éditions Trinitas, Iassy, 2003.
Jürgen Henkel, Îndumnezeire și etică a iubirii în opera părintelui Dumitru Stăniloae, trad. Diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2003.
– Costion Nicolescu, Teologul în cetate. Părintele Stăniloae și aria politicii, Ed. Christiana, București, 2003.
– Gheorghe G. Holbea, Ἡ θεολογία τοῦ π. Δημητρίου Στανιλόαε καὶ ἡ σχέση τῆς μὲ τὴ σύγχρονη ἀνατολικὴ καὶ δυτικὴ θεολογία, Ἐκδοτικὸς Οἶκος, Ἀδελφὼν Κυριακίδη α.ε., 2006.
– Pr. Vasile Cristescu, Antropologia și fundamentarea ei hristologică la Wolfhart Pannenberg și Dumitru Stăniloae, Ed. Trinitas, Iași, 22006.
– Stefan-Lucian Toma, Ἡ πατερικὴ παράδοσις εἰς τὸ ἔργον τοῦ π. Δημητρίου Στανιλοαε καὶ ὁ σύγχρονος κόσμος, Ἐκδόσεις Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη, 2007.
– Ștefan Lucian Toma, Tradiție și actualitate la pr. Dumitru Stăniloae, Ed. Agnos, Sibiu, 2008.
– Pr. Radu Bordeianu, Dumitru Staniloae: An Ecumenical Ecclesiology, T&T Clark, 2001.

– Pr. Cătălin Palimaru (ed.), Părintele Dumitru Stăniloae, teolog al profunzimilor, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2012.