Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

Păr. Dumitru Stăniloae - Lucrări de doctorat despre el

There are no translations available.

 

Una dintre caracteristicile vieții, operei și teologiei Păr. Dumitru Stăniloae este aceea că acestea au făcut și fac obiectul de cercetare a nenumărate proiecte din străinătate. Receptarea amplă de care Părintele Stăniloae se bucură în afara țării indică nu numai valoarea teologiei sale, ci și faptul că aceasta răspunde întrebărilor și problemelor creștinului contemporan. Mai mult, de un interes special se bucură nu numai din partea ortodocșilor, ci și a celorlalte confesiuni creștine. Nu de puține ori, gândirea sa teologică a făcut și face obiectul discuțiilor și abordărilor ecumenice.

O parte a proiectului inițiat de Redacția Studii Teologice privește recuperarea întregii liste a tezelor de doctorat și a lucrărilor științifice realizate în afara țarii pe subiecte care privesc teologul român. Afișăm mai jos această listă și suntem recunoscători pentru orice ameliorare și actualizare a informațiilor pe care aceasta le conține. Ne-am bucura nespus ca autorii respectivi să sprijine proiectul de față și, treptat treptat, să putem organiza un forum de comunicare și de discuții. Cu acordul autorilor putem pune la dispoziție și adresele acestora de contact (email).


Lucrări de doctorat pregătite în străinătate

finalizate:

Ronald Roberson, Contemporary Romanian Orthodox Ecclesiology. The Contribution of Dumitru Stăniloae and Younger Colleagues, Pontificium Institutum Orientale, Rome, 1988.
Maciej Bielavski, The Philocalical Vision of the World in the Theology of Dumitru Staniloae, mart. 1997, Universitatea Pontificală Angelicum, Roma (publicată cu același titlu: Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz, 1997; publicată în limba română: Părintele Dumitru Stăniloae. O viziune filocalică despre lume, Ed. Deisis, Sibiu, 1998).
Pr. Ștefan Lupu, La sinodalità e/o conciliarità, espressione dell'unità e della cattolicità della Chiesa in Dumitru Stăniloae (1903-1993), Prof. Angel Anton, Facultatea de Teologie a Universității Pontificale Gregoriană, 1999 (publicată cu același titlu în limba italiană: PUG, Roma, 1999, apoi și în limba română: Ed. Sapientia, Iași, 2009) (contact: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).
Emil Bartoș, Deification in Eastern Orthodox Theology. An Evaluation and Critique of the Theology of Dumitru Staniloae, with Prof. Dr. Kallistos Ware and Prof. Dr. Oliver Davies, Regent's Park College, Oxford, 1997 (publicată cu același titlu: Paternoster Biblical and Theological Monographs, Paternoster Press, Carlisle, 1999; publicată și în limba română: Conceptul de îndumnezeire în teologia lui Dumitru Stăniloae, Ed Institutului Biblic Emanuel, Oradea, 11999; Ed. Cartea Creștină, Oradea, 22002).
Eugen Matei, The Practice of Community in social Trinitarianism: A theological Evaluation with Reference to Dumitru Stăniloae and Jürgen Moltmann, Faculty of the Center for Advanced Theological Studies, Pasadena, 2004.
Dănuț Mănăstireanu, A Perichoretic Model of the Church. The Trinitarian Ecclesiology of Dumitru Staniloae, Brunel University, London School of Theology, iulie 2004, acordarea titlului în 2005, prof. îndrumător Graham McFarlane, examinatori: Prof. Dr. Tony Lane, Prof. Dr. Andrew Walker (publicată cu același titlu: Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 2012) (contact: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it și blogul cu CV in engl si rom).
Liviu Jitianu, Christologishe Symphonie von Mensch und Welt. Grundzüge einer neupatristischen orthodoxen Theologie im Werk von Dumitru Staniloae, Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg, Theologische Fakultät, mit Prof Dr. Helmut Hoping, Prof. Dr. Peter Walter, 20.Juli 2006.
Vasile Cristescu, Die Anthropologie und ihre christologische Begründung bei Wolfahrt Pannenberg und Dumitru Staniloae, Rupert-Karls-Universität Heidelberg, mit Prof. Dr. Michael Welker, Prof. Dr. Christoph Schwöbel, 2002 (publicată cu același titlu: Peter Lang, Frankfurt am Main / Berlin / Bern / Bruxelles / New York / Oxford / Wien, 2003; publicată în limba română: Antropologia și fundamentarea ei hristologică la Wolfhart Pannenberg și Dumitru Stăniloae, Ed. Trinitas, Iași, 2006) (contact: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).
Jürgen Henkel, Eros und Ethos. Mensch, gottesdienstliche Gemeinschaft und Nation als Adressaten theologischer Ethik bei Dumitru Staniloae, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Prof. Dr. Karl Christian Felmy, 2001 (publicată cu același titlu: coll. Forum Orthodoxe Theologie, Bd. 2, Lit Verlag, Münster / Hamburg / London, 2003; publicată în limba română: Îndumnezeire și etică a iubirii în opera părintelui Dumitru Stăniloae, Ed. Deisis, Sibiu, 2003).
Daniel Munteanu, Der trostende Geist der Liebe. Zu einer ökumenischen Lehre vom Heiligen Geist über die trinitarischen Theologien J. Moltmanns und D. Staniloae, (publicată sub același titlu: Neukirchener Verlag, Neukrichen-Vluyn, 2003).
Pr. Radu Bordeianu, The Trinitarian Ecclesiology of Dumitru Staniloae and Its Significance for Contemporary Orthodox-Catholic Dialogue, with Prof. Dr. Michael A. Fahey, Emmett Doerr Chair in Theology, Marquette University, Departament of Theology, Milwaukee, WI, 2006.
Gheorghe G. Holbea, Ἡ θεολογία τοῦ π. Δημητρίου Στανιλόαε καὶ ἡ σχέση τῆς μὲ τὴ σύγχρονη ἀνατολικὴ καὶ δυτικὴ θεολογία, μὲ καθ. δρ. Δημήτριος Τσελεγγίδη, Θεολογικὴ Σχολὴ, Θεσσαλονίκη (publicată cu același titlu: Ἐκδοτικὸς Οἶκος Ἀδελφῶν Κυριακίδη α.ε., Θεσσαλονίκη 2006).
Ștefan Lucian Toma, Receptarea gândirii teologice a pr. Dumitru Stăniloae în teologia contemporană, μὲ Καθ. Δρ. Δημήτριος Τσελενγίδης, 17 sept. 2006, Θεολογικὴ Σχολή, Θεσσαλονίκη (publicată în limba greacă:Ἡ πατερικὴ παράδοσις εἰς τὸ ἔργον τοῦ π. Δημητρίου Στανιλόαε καὶ ὁ σύγχρονος κόσμος, Ἐκδόσεις Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη, 2007 și în limba română: Tradiție și actualitate la Pr. Dumitru Stăniloae, Ed. Agnos, Sibiu, 2008).
Pr. Sorin-Constantin Șelaru, L'Église, image du mystère de la Trinité. Les accents ecclésiologiques de la théologie de Dumitru Staniloaë, thèse soutenue à Strasbourg, 2008.
Ștefan Stroia, Dumitru Staniloaë (1903-1993) et le renouveau théologique orthodoxe de langue roumaine: La doctrine sacramentaire, thése soustenue à l'École pratique des Hautes Études-Sciences Religieuses sous la direction de M. Claude Langlois, Directeur d'étude émérite, EPHE (publicată cu același titlu, Paris, 2009).
Pr. Lucian Traian Boloș, Die Ecclesiologien von Dumitru Stăniloae und Wolfhart Pannenberg. Ein ökumenisch-theologischer Vergleich, Universität Regensburg, Institut für Evangelische Theologie, mit Prof. Dr. Hans Schwarz (publicată cu același titlu la Ed. Universității din Oradea, Oradea, 2010).
Eugen Silviu Rogobete, Subject and Supreme Personal Reality in the Theological Thought of Fr. Dumitru Staniloae. An Ontology of Love, with Prof. Dr. Colin Gunton, Prof. Dr. Graham McFarlane, King's College, University of London, 1998 (publicată în limba română: O ontologie a iubirii. Subiect și Realitate Personală supremă în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae, Ed. Polirom, Iași, 2001).
Michael Weber, Der geistig-geistliche Mensch im Konzept der Gnade bei Dumitru Stăniloae. Eine theologische Untersuchung unter der Berücksichtigung des soziokulturelen Hintergrundes (publicată cu același titlu: coll. Forum Orthodoxe Theologie, Bd. 12, Lit Verlag, Münster / Hamburg / London, 2012) (contact This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).
Adrian Aghachi, The Neo-Palamite Synthesis of Fr. Dumitru Stăniloae, University of Winchester, Department of Theology and Religious Studies, Faculty of Humanities and Social Sciencies, with Reader Dr. Andreas Andreopulos, Prof. Dr. Neil Messer (sept. 2012).

 

în pregătire:

Ionuț Aurelian Marinescu, L'homme et son accomplissement en Dieu dans l'oeuvre théologique du pèreDumitru Staniloaë, en dialogue avec les théologiens Vladimir Lossky et Jean Zizioulas, L'école doctorale de théologie et de sciences religieuses de l'Université de Strasbourg, sous la direction du Prof. Dr. André Birmelé.
Gabriela Cârstea, Die Vergöttlichungslehre Dumitru Stăniloaes und ihre Rezeption, Wesfälische Wilhelms-Universität Münster, Zentrum für Religiöse Studien, Lehrstuhl für Orthodoxe Theologie, mit Prof. Dr. Assaad Elias Kattan.

 

Lucrări de doctorat pregătite în România

finalizate:

Sandu Frunză, O antropologie mistică. Introducere în opera Părintelui Stăniloae (publicată cu același titlu: Ed. Omniscop, Craiova, 1996).
Pr. Constantin Karaisaridis, Contribuția Păr. Dumitru Stăniloae la cercetarea temelor liturgice, Institutul Teologic București, cu Pr. Ene Branilște (publicată în limba greacă: Ἡ σύμβολὴ τοῦ π. Δημητρίου Στανιλόαε στὴ μελέτη τῶν λειτουργικῶν θεμάτων, Ἀθήνα, 1997).
Nicolae Moșoiu, Taina prezenței lui Dumnezeu în viața umană. Viziunea creatoare a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, Facultatea de Teologie din Sibiu (publicată cu același titlu: Ed. Paralela 45, Cluj-Napoca, 2000).