Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

Pagina Păr. Dumitru Stăniloae

There are no translations available.

20 de ani de la adormirea în Domnul a Păr. Dumitru Stăniloae (1903-1993)

alt

În momentul de faţă Redacţia Studii Teologice lucrează la redactarea şi tehnoredactarea numărului tematic-aniversar dedicat Păr. Dumitru Stăniloae!

Acest fascicol de revistă are următoarea temă: „Receptarea gândirii Păr. Dumitru Stăniloae în teologia contemporană”, stabilită prin ședință de redacție încă din anul 2011, pentru a marca, anticipând, cei 20 de ani care se vor împlini, la data de 4 oct. 2013, de la trecerea la Domnul a teologului român. Pentru teologia românească și nu numai, această dată reprezintă un moment de referință și obligă la reamintirea contribuției sale teologice și a importanței pe care el o reprezintă pentru Ortodoxia contemporană.

Păr. Dumitru Stăniloae reprezintă cel mai important colaborator al Revistei noastre. El a redactat de-a lungul anilor nenumărate materiale, de înaltă forță teologică, pe care le-a publicat în paginile Revistei. Și este nu numai un mentor al acesteia, ci și al întregii teologii românești, reprezentate într-un fel de Facultățile de teologie ortodoxă din România în cadrul cărora ucenicii Părintelui Stăniloae, astăzi în calitate de profesori și cadre didactice, duc mai departe testamentul lăsat de acesta, valorificând gândirea sa teologică și sprijinindu-se pe aceasta.

Întreaga activitate a teologului român a însemnat foarte mult nu numai pentru teologia românească pe care a promovat-o și a adus-o astfel în primele linii, ci și pentru cultura și imaginea neamului. El s-a născut și a rămas român, a ținut să arate care sunt elementele de vigoare și virtuțile neamului, a încurajat respectarea valorilor acestuia, contribuind la transmiterea unui imagini reale și pozitive a poporului român și a contribuției sale la istoria generală a omenirii.

Astfel, într-un moment în care încrederea românului în sine și în țară este zdruncinată, când România nu se bucură întotdeauna de o imagine prea bună, indiferent dacă este vorba de nivelul politic, economic, social sau cultural, punerea în valoare a întregii activități și a operei Păr. Dumitru Stăniloae poate da naștere unui sentiment de valoare, de unitate, de coerență internă cel puțin la nivelul generației mai tinere de români, strâns alipită valorilor creștine ale țării și Bisericii. Capacitatea românului de a se pronunța asupra problemelor fundamentale ale vieții și de a contribui la progresul spiritual general al umanității este una mare și reală. Părintele Stăniloae sublinia adesea că, potrivit gândirii patristice, suferințele neamului sunt date de o anume îndepărtare a sa de Dumnezeu, singura rezolvare existând în refacerea dialogului cu Acesta. Doar Dumnezeu poate salva și mântui neamul, printr-o generație vie și activă de teologi și preoți; iar modelul Stăniloae nu este decât unul extrem de productiv în acest sens.

Anul 2013 va fi legat în această privință de mai multe evenimente legate de viața, activitatea, opera, teologia și gândirea Păr. Dumitru Stăniloae, la nivelul întregii Patriarhii Române și al Facultăților de Teologie Ortodoxă din România. Redacția Studii Teologice va publica în revista pe care o administrează, de-a lungul întregului an 2013, materiale care privesc pe cel mai important teolog român și cel mai important teolog ortodox al sec. al XX-lea. Totodată, în cadrul acestei pagini electronice, pe care Revista Studii Teologice o dedică Părintelui, Redacția intenționează să pună la dispoziția colaboratorilor și cititorilor revistei mai multe materiale și informații de interes, ilustrative pentru întreaga activitațe întreprinsă de Păr. Dumitru Stăniloae.

O secțiune specială a fascicolului tematic-aniversar 4/2012 privește, între altele, publicarea, inclusiv în format color, a unor fotografii inedite cu Părintele Stăniloae. Dorim ca în acest mod să ilustrăm cât mai multe momente din viața Părintelui, de la cele trăite în sânul familiei și alături de cei dragi, până la activitatea sa din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu și din cea din București, relația cu doctoranzii și cu ucenicii săi, participarea la conferințe în țară și străinătate și la întâlniri interreligioase și interconfesionale, convorbirile cu cei care îl căutau neostoit și neîncetat etc.

Altă secțiune privește punerea la dispoziția cititorului a unor texte și documente inedite, așa cum sunt pagini din corespondența Părintelui. Acest aspect din viața Părintelui este extrem de important și de interesant, relevând complexul de relații personale în care el a fost implicat, evenimentele la care a luat parte, personalitățile teologice și culturale față de care a fost apropiat, dialogul său cu știința, filosofia și arta etc.

În atenția noastră stă, între altele, și reconstituirea unei liste cât se poate de complete a tezelor de doctorat realizate, în țară și în străinătate, cu teme care privesc viața, activitatea, teologia și gândirea Păr. Dumitru Stăniloae.

Cititorii și colaboratorii Revistei Studii Teologice care doresc să sprijine acest proiect, punându-ne la dispoziție, pentru publicare, diferite documente de interes (fotografii, scrisori, texte etc.) sunt rugați să trimită eventualele materiale la responsabilul acestui număr tematic, Prof. Dr. Adrian Marinescu ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).
Redacția asigură, prin Revista sa și prin această pagină electronică, menționarea surselor și respectarea drepturilor de autor.


Date biografice pe scurt
Lucrări de doctorat (despre Păr. Dumitru Stăniloae)
Portret de teolog
Bibliografie în date și imagini
Documente video
Documente audio
Articole
Știri

 

Created by Studii Teologice
Copyright © 2012 Studii Teologice. All Rights Reserved

Această pagină este realizată de Redacția Studii Teologice cu acordul și sprijinul dnei Lidia Ionescu Stăniloae și dlui Dumitru Horia Ionescu. Copierea și reproducerea materialelor publicate în această pagină sunt permise doar cu acceptul în scris al Redacției Studii Teologice.