Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

Condiţii de publicare

There are no translations available.

 

Redacția transmite rugămintea ca materialele înaintate pentru evaluare și publicare în Revista „Studii Teologice” să urmărească și să respecte cu atenție indicațiile de mai jos. Această pagină să fie urmărită cu atenție de fiecare dată, la anumite intervale de timp putând interveni mici modificări date de modernizarea și actualizarea continuă a aparatului critic. Precizările de mai jos sunt ameliorate și în funcție de frecvența cu care anumite neconcordanțe apar în materialele remise Redacției.

Normele de mai jos urmează întru totul cerințele editurilor Patriarhiei Române și reprezintă o adaptare a sistemului mai vechi academic de redactare a textelor științifice la condițiile moderne de cercetare (= un număr mare de lucrări de specialitate, care trebuie folosite la redactarea materialelor de publicat) și alcătuire de text direct cu ajutorul computerului.

Materialele pentru publicare vor fi transmise, în formatul electronic specificat mai jos, direct secretarului de redacție și vor urma procedura nr. 1.

Materialele transmise Redacției spre publicare trebuie să fie însoțite de un Curriculum vitae al autorului, cât mai complet și adus la zi, conținând și datele de contact (în special adresa electronică) care pot fi făcute publice în situația în care materialul respectiv va fi publicat! Totodată, studiile trebuie să aibă cuvinte cheie, abstract și rezumat, respectând în mod strict recomandările Revistei prezentate mai jos. Materialele trimise spre publicare nu se înapoiază. În plus, Redacția își rezervă dreptul de a opera modificări atât asupra formei, cât și a conținutului acestora, care vor fi aduse la cunoștința autorilor înainte de publicare.

Începând din anul 2011, redacția „Studii Teologice” a introdus sistemul de recenzare (peer-review) a materialelor primite spre publicare, respectând normele internaționale și naționale de domeniu. Procedura aplicată în cadrul Revistei privește, prin combinarea recenzării de tip Editorial Board Peer-Review (recenzare internă) cu cea de tipul Expert Peer-Review (recenzare externă), varianta blind a acestui sistem, prin care autorul sau autorii textului nu sunt cunoscuți de către recenzorii externi, nici recenzorii nu sunt cunoscuți de către autor, în scopul obținerii unei evaluări imparțiale a materialelor recenzate. Din această pricină, autorii sunt rugați ca eventualele referiri la lucrările proprii să fie făcute la modul general, fără informații care să presupună identificarea autorului textului recenzat. Totodată, Redacția „Studii Teologice” transmite celor neobișnuiți până acum cu acest sistem rugămintea de a înțelege noile reguli impuse mediului academic românesc. Redacția trebuie să pună de fiecare dată la dispoziția comisiilor evaluatoare dosarele care certifică că acest sistem de recenzare este operat în cadrul Redacției noastre.

Important: Textele trimise spre publicare către Revista „Studii Teologice” trebuie să întrunească condiția de a fi inedite și de a nu fi după aceea publicate în alte reviste. Ele pot fi publicate în alte publicații doar în cazul în care se dorește punerea lor la dispoziția publicului larg și într-o altă limbă decât cea în care ele au fost publicate în Revista „Studii Teologce”. Totodată, autorii pot publica materialele tipărite în Revista „Studii Teologice” în volumele proprii de autor. Ei sunt totodată responsabili de originalitatea materialelor tipărite în Revista „Studii Teologice”, redacția neasumându-și situațiile de plagiat.

Textele care nu respectă normele de mai jos nu vor fi luate în considerare!

Condiții de publicare: